Revisor eller bogholder? Få svaret her

Som selvstændig erhvervsdrivende påhviler det dig selv at have styr på firmaets finanser og økonomi. Dette betyder, at du til enhver tid skal kunne fremlægge et balanceret regnskab, og for din egen skyld være a jour med dine skatte og moms indbetalinger. Dette er den eneste måde, hvorpå du kan undgå grimme overraskelser i form af skattesmæk eller torskegilde (også kaldet skatte audit).

Det er dog ikke alle selvstændige, som er lige gode til at bogføre og føre regnskab med deres indtægter og udgifter. Og faktisk er det også lidt spild af tid og energi, som kun e have været brugt på udvikling af virksomhedens kerne område. Derfor findes der en række ligeledes selvstændige aktører på markedet, som har speciale inden for alle aspekter af regnskab, budget, økonomi og finans, her under skatteregler og øvrige juridiske regulativer. Disse aktører kaldes revisorer og bogholdere.

Hvad er forskellen på en revisor og en bogholder?

Måske er du i tvivl om hvorvidt du skal vælge en revisor eller en bogholder til at varetage din virksomheds økonomi og regnskaber. Det er dog sjældent et spørgsmål om enten eller, idet en bogholder og en revisor løser forskellige opgaver.

Bogholderen sørger for den løbende bogføring og for eksempelvis lønudbetaling, fakturering og indberetning af moms. Samtidig er det også bogholderens opgave at gøre det årlige regnskab klar til revision. Denne del af opgaven tager revisoren sig af, og fremstiller samtidig en års rapport på baggrund af det godkendte regnskab.

Denne rapport kan du for eksempel bruge til præsentationer i banken eller over for interessenter og investorer, som dokumentation for at din virksomhed er økonomisk sund.

Find din revisor online

Det kan således godt betale sig at vælge et revisionsfirma, som huser både bogholdere og revisorer. Leder du efter en dygtig revisor i Viborg kan du med fordel kontakte Revisionsfirmaet Borregaard & Maagaard – læs mere på borregaard-maagaard.dk