Sådan gør du en indsats for at bevare regnskoven

Har du gået og tænkt på, hvad du som individ kan gøre for at bevare naturen og klimaet. Vores naturliv og skove rundt i verden er udsatte. Det ser vi også på de store klimaforandringer rundt i hele verden. Her er særligt de tropiske skove og dyr udsatte for skovbrande og tørke, som gør det svære at overleve. Det kræver derfor at der bliver gjort en ekstra indsat for at sikre de smukke regnskove og dyreliv. 

Regnskove er nødvendige, da de omsætter en del CO2 som vi mennesker skal bruge for at kunne leve på jorden. Derfor er det også vigtigt at bevare de tropiske regnskove rundt omkring i verden. Hvis du her vil gøre en indsats kan du starte med at købe et certifikat som bevis på at du ønsker at bevare et stykke jord i en særlig regnskov. Det kan være et område, som du i forvejen kender, har været eller bare ønsker at bevare.

Hvad betyder en lille indsats for at bevare klimaet?

Uanset hvad du gør, så vil den mindste indsats have betydning for klimaet. Der er hver dag flere organisationer rundt omkring i verden der gør tiltag for at bevare klimaet på forskellige måder. Nu har du mulighed for at støtte Verdens Skove som er en organisation der hver dag kæmper for at bevare de tropiske dyr og planter.

Bare 1 kvadratmeter i regnskoven indeholde 17 kg kulstof i træerne. Det vil sige, at det kan blive omdannet til 60 kg CO2 ækvivalenter, som vi mennesker skal bruge for at trække vejret.

Derfor skal du vælge at støtte Verdens Skove

Verdens Skove er en organisation som kæmper for at bevare de tropiske skove og dyr. Her beskytter de naturen med naturkatastrofer og mennesker der forsøger at ødelægge den. Du kan blandt andet læse om, hvad du kan gøre for at bevare klimaet her hos verdensskove.org.